Dịch vụ

VICO cam kết thực hiện, tuân thủ các quy định về tiêu chuẩn và chất lượng

Đánh giá và quản lý rủi ro

Cập nhật: 11 Dec 2022

Chúng tôi có thể tiến hành giám định trước tổn thất đối với các trường hợp có nguy cơ rủi ro cao. Đặc biệt chúng tôi nhấn mạnh tới các rủi ro trong công việc Xây dựng/ lắp đặt, Hỏa hoạn và Tài sản.
Theo kinh nghiệm của chúng tôi, sẽ rất thuận lợi khi chỉ định một đơn vị giám định độc lập để thực hiện chức năng này vì chúng tôi chuyên sâu trong lĩnh vực bảo hiểm và giải quyết bồi thường do đó chúng tôi tiến hành công việc một cách sâu sát và cụ thể hơn.

Hình ảnh minh họa

Liên hệ với chúng tôi

Bạn có nhu cầu hợp tác? Hãy gửi tin nhắn cho chúng tôi!