(VICO) cam kết thực hiện và tuân thủ các quy định về tiêu chuẩn và chất lượng

Author Archives: Vico

Dịch vụ

Đánh giá và quản lý rủi ro

Chúng tôi có thể tiến hành giám định trước tổn thất đối với các trường hợp có nguy cơ rủi ro cao. Đặc biệt chúng tôi nhấn mạnh tới các rủi ro trong công việc Xây dựng/ lắp đặt, Hỏa hoạn và Tài sản.Theo kinh nghiệm của chúng tôi, sẽ rất thuận lợi khi chỉ […]

Xem thêm
Dịch vụ

Giám định trách nhiệm

Chúng tôi có nguồn nhân lực hiểu biết chuyên sâu và đa ngành do đó chúng tôi có khả năng giải quyết các vấn đề về khiếu nại bồi thường trách nhiệm như trách nhiệm bên thứ 3, trách nhiệm công cộng, trách nhiệm nghề nghiệp, trách nhiệm sản phẩm và các loại bảo hiểm […]

Xem thêm
Dịch vụ

Giám định tổn thất tài sản và gián đoạn kinh doanh

Với đội ngũ nguyên môn có năng lực Vico có thể tính toán được tổn thất hàng hóa, máy móc, tài sản CPM, thiết bị điện điện tử, điện gió, điện mặt trời, gián đoạn kinh doanh… do cháy, nổ, lũ lụt thiên tai gây ra.  Hình ảnh minh họa

Xem thêm
Dịch vụ

Giám định tổn thất công trình

Với đội ngũ Giám định viên chuyên nghiệp có nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong các Công ty/ đơn vị xây dựng, tư vấn giám sát các Công trình và các Công ty Kiểm Toán có uy tín, VICO có khả năng giải quyết hầu hết các vụ khiếu nại liên quan đến thiệt […]

Xem thêm